Kund- och objektsanpassad utbildning för anläggningsskötare brandlarm och sprinkler

Anmäl intresse till utbildning@mpa.nu så kontaktar vi er

Anläggningsskötaren för sprinkler skall ha kunskap om:

  • sprinklersystemets funktion
  • funktion och skötsel av ingående komponenter
  • innebörden av avsnitt 20 i SS-EN 12845
  • sprinklersystemets omfattning
  • de sprinklerskyddade lokalerna och deras användning
  • säkerhetsföreskrifter och övriga brandskydd för de sprinklerskyddade lokalerna

Anläggningsskötare skall även ha en viss kännedom om

  • allmän brandkunskap och förebyggande brandskyddsarbete
  • krav och regelverk för sprinklersystem

Anläggningsskötare som skall utföra kvartals- och halvårskontroller skall uppfylla grundkraven samt erhålla kunskap om bedömning av förändringar i verksamheten som kan påverka riskklassificeringen.

Anläggningsskötare som utför kvartals- och halvårskontroller skall minst vart tredje år genomgå en uppdateringsutbildning om minst 1 dag.

Utbildning av anläggningsskötare för brandlarm, talat utrymningslarm och vattensprinkler

E-posta oss på  utbildning@mpa.nu  så blir ni kontaktade av vår utbildningsavdelning.