Vi granskar dina handlingar, t.ex. Teknsik beskrivning, Brandskyddsbeskrivning, Utförandespecifikation, anbud mm

  • Förstudier
  • Under projektering
  • Efter projektering
  • Inför anbudsförfarande
  • Utvärdering av anbud