Ramprogram för larm- och släckanläggningar
Beskrivning av omfattning, typ av system, riskklasser (sprinkler) i enlighet med gällande regelverk samt eventuella krav från ”kravställare” som bilaga till förfrågningsunderlag.

Åtgärdsprogram för undvikande av onödiga larm
Genomgång med anläggningsägare där problem förekommer/förekommit för att ta fram förslag till lösningar som förebygger framtida problem.