Leveransbesiktning
Leveransbesiktning utförs för en nyinstallerad anläggning för att kontrollera att anläggningen är utförd enligt gällande regler (SBF-regler).

Revisionsbesiktning
Revisionsbesiktning är en årligt återkommande besiktning som utförs för att kontrollera att anläggningen är uppdaterad efter ombyggnationer och att anläggningen i övrigt är i funktionsdugligt skick.

Anmärkningar, exempel.

Entreprenadbesiktning
Förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, särskild besiktning

Kapacitetsprov av vattenförsörjningar
-Förberedande kapacitetsprov. Om allmän vattenledning avses användas som vattentillopp ska vattenavtappningsprov göras för att se om den kan leverera erforderligt tryck och flöde, antingen direkt eller med tryckförhöjningspump.
-Fullständigt kapacitetsprov ska visa om tryck och flöde vid avtappningen uppfyller reglernas krav.

Kapacitetsprov, exempel.

Invändig kontroll av sprinklertank
Invändig kontroll av sprinklertank utförs med vår nya dykrobot som innebär att ni inte behöver tömma er tank för invändig kontroll. Invändig kontroll ska utföras med 10-års intervall.

Invändig kontroll av sprinklertank

Invändig kontroll av sprinklerrörnät
Invändig kontroll av rörnät till torrör- och förutlösningssystem skall ske efter högst 10 år från systemets driftsättning. Därefter ska invändig kontroll ske med tidsintervall som fastställs utifrån resultaten från den första kontrollen. Tidsintervallet får dock aldrig överstiga 25 år.

Invändig kontroll av rörnät till våtrörsystem skall ske efter högst 25 år från systemets driftsättning. Därefter ska invändig kontroll ske med tidsintervall som fastställs utifrån resultaten från den första kontrollen. Tidsintervallet får dock aldrig överstiga 25 år.

Invändig rörkontroll