Mekaniska Prövningsanstalten är ett av SBSC certifierat besiktningsföretag för brandskyddsanordning enligt SBF 1003. Alla våra ingenjörer är certifierade av SBSC för normbesiktningar. Vi har arbetat med brandskyddsfrågor och besiktningsverksamhet sedan år 1924. Vi kan hjälpa dig med besiktning av Automatiskt Brandlarm, Utrymningslarm, Vattensprinkler, Boendesprinkler, Vattendimsystem och Gassläcksystem

MPA
MPA
20191007_100110
20211103_113626
Gladius camera snap
Gladius camera snap
20210607_101843
Stanley

Verksamheten omfattar hela landet.

Exempel på våra tjänster:
• Normbesiktningar (leverans och revisionsbesiktning)
• Entreprenadbesiktning
• Invändig kontroll av sprinklertank med dykrobot
• Kapacitetsprovning av vattenförsörjningar
• Invändig kontroll av sprinklerrörnät
• Ramprogram för larm- och släckanläggningar
• Åtgärdsprogram för undvikande av onödiga larm
• Kund- och objektsanpassad utbildning för anläggningsskötare
• Riskanalyser och förslag till åtgärder
• Granskning av installationshandlingar och brandskyddsdokumentation m m.