Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering

Brandskyddsföreningen SBF

Sprinklerfrämjandet

Svensk Försäkring

Svenska Stöldskyddsföreningen SSF

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Arbetsmiljöverket

Boverket

NFPA

Elsäkerhetsverket

Swelarm

Swesec

Svebra

SIS